Phương trình điện li K2SO4

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2VÌ THẾ4 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

1. Viết phương trình điện li K2VÌ THẾ4

KỲ2VÌ THẾ4 → 2KCK+ + VÀ42-

2. Kč2VÌ THẾ4 là chất điện li mạnh

KỲ2VÌ THẾ4 Là muối trung hòa và chất điện li mạnh nên khi tan trong nước tạo thành dung dịch có pH=7.

  • Trả lời bằng muối

+ Muối chứa ion Ba2+ như BaCl2; Ba(OH)2… → Do tạo thành nước tinh khiết BaSO4.

– Ví dụ: BaCl2 + KỲ2VÌ THẾ4 → TRẦM4+ 2 KCl

=> Phương trình ion: Ba2+ + VÀ42- → TRẦM4(trắng)

  • Phản ứng với axit H2VÌ THẾ4

KỲ2VÌ THẾ4 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → 2KHSO4

  • Trong nước, MgSO4 Phản ứng với KCl

MgSO4 + 2 KCl K2VÌ THẾ4 + MgCl2

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh nhất trong nước?

A. HỌ2VÌ THẾ4Ca nô3)2Bacl2HF

B. HCl, H3PO4Fe (KHÔNG3)3CŨNG VẬY

C. HNO3CHỈ MỘT3COOH, BaCl2KO

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4zncl2Al2(VÌ THẾ)4)3Ba(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

AHF.

B. KNO3

C. GIA ĐÌNH2

D. MỘT MÌNH3COOH.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH

B. HCl

C.HF

D. TRẺ4Cl

Trả lời:

Related Posts