Phương trình điện li K3PO4

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K3PO4 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K3PO4

1. Viết phương trình điện li K3PO4

2. Kč3PO4 là chất điện li mạnh

KỲ3PO4 Là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra ion:

Hãy cùng nghiên cứu một số phương trình điện li của chất điện li mạnh dưới đây:

+) Axit: HCl, H2VÌ THẾ4HNO3

+) Bazơ: KOH, Ba(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2KỲ3PO4không áp dụng3PO4………

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Danh sách nào chứa chất điện phân?

A. HỌ2S,P25KỲ3PO4

B.CO2h2khí CO3KỲ3PO4

C. KỲ3PO4,3h7Trên, Nacl

D.NaCl, K3PO4CHỈ MỘT3COOH

Trả lời:

Mục 2. Hợp chất hóa học khi điện phân tạo ra ion K là chất gì?+ và PO43- Hiện tại:

A. KPO4

B. KỲ2PO4

C. KỲ3PO4

ĐK(PO)4)3

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A.KHPO4

B. CHỈ3ĐƯA CHO

C. KỲ3PO4

D. Fe2(VÌ THẾ)4)3

Trả lời:

Phần 4. Chất nào sau đây chứa chất điện ly mạnh nhất?

A. KỲ3PO4NaOH, KClO3

B. Không2HPO4NAO, K3PO4

C. NaOH, MgCl2h2VÌ THẾ3

D. NANO3HNO2KỲ3PO4

Trả lời:

Related Posts