Phương trình điện li KHSO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân KHSO .3 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân KHSO3

1. Viết phương trình điện phân KHSO3

KHSO3 → CZK+ + HSO3

HSO3 h+ + VÀ32-

2. KHSO3 là chất điện li mạnh

– KHSO3 và muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, …

Dung dịch bazơ: NaOH, LiOH, Ba(OH)2,……

Nhiều loại muối như: NaCl, Na2VÌ THẾ4SAU ĐÓ4KHSO3NaH2PO4KmnO4,……

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Cho muối sau: NaHCO3; SAU ĐÓ4; KHPO3; SAU ĐÓ3; (BỞI VÌ4)2khí CO3; không áp dụng2HPO4. Số muối của axit là:

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaHSO4NaCl, KHSO3.

B. CHỈ CÓ NaCl3COO, KHSO3.

C. KỲ2VÌ THẾ4KHI2PO4KỲ2HPO3.

D. NaH2PO4CHỈ MỘT3COONA, Không2HPO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

ANH CẢ4)2khí CO3

B. CỔ ĐẠI2h5

C. KỲ2HSO4

D. KHSO3

Trả lời:

Phần 4. Phương trình điện phân nào sai?

A. HF → LỬA+ + F

B. GIA ĐÌNH2S2H là+ + VÌ2-

C. KHSO4 → CZK+ + HSO4

D. MỘT MÌNH3COONA → CHỈ3giám đốc điều hành + Không+

Trả lời:

Related Posts