Phương trình điện li Na2CO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Na. phương trình điện phân2khí CO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân không2khí CO3

1. Phương trình điện li của Na2khí CO3

không áp dụng2khí CO3 → 2Không+ + CO32-

2. Không2khí CO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3h2VÌ THẾ4,…

Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Quá nhiều muối: Na2khí CO3NaCl, KCl,…

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Hợp chất nào sau đây bị thủy phân trong nước?

A. Không3PO4BA (KHÔNG3)2FeCl3Kl.

B. AlCl3(BỞI VÌ4)3PO4KỲ2VÌ THẾ3CHỈ MỘT3ĐẦU BẾP.

C. KỲ2S, KHS, KY2VÌ THẾ4KHSO3.

Trả lời:

Mục 2. Dãy chất nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2ZnO, Fe23

B. Al(OH)3Al23không áp dụng2khí CO3

C. Không2VÌ THẾ4HNO3Al23

D. Không2HPO4ZnO, Zn(OH)2

Trả lời:

Related Posts