Phương trình điện li Na2HPO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Na. phương trình điện phân2HPO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân không2HPO3

1. Phương trình điện li của Na2HPO3

không áp dụng2HPO3 → 2Không+ + HPO32-

HPO32- h+ + BẬT33-

2. Tánh Không2HPO3

(HPO3)2- không phân biệt được H+ tạo thành muối axit

không áp dụng2HPO3 là muối trung hòa vì axit H3PO3 Nó là 2 axit, nó có 1 nguyên tử H gắn với P nên không bị H phân li.+ Tốt,

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Axit nào là axit hai pha?

A. HNO3.

B. HCl.

C. MỘT MÌNH3COOH.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4.

Trả lời:

Mục 2. Hóa chất nào chứa muối axit?

A. Ca(HCO3)2Ba (HCO3)2BACO3

B. Ba(HCO3)2NaHCO3Ca(HCO3)2

C.KHCO3CaCO3không áp dụng2khí CO3

D. Mg(HCO3)2Ba (HCO3)2CaCO3

Trả lời:

Mục 3. Mỗi loại muối là gì?

A. NaOH, NaCl, Na2HPO3

B. Zn(KHÔNG3)2FeS, CuSO3

C. NaHS, Không3PO4Nacl

D. Không2HPO4KCl, BACO3

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các khoáng chất hòa tan trong nước là:

A.CaCO3BACO3Mg(HCO3)2KỲ2khí CO3.

B. CaCO3BACO3NaHCO3MgCO3.

C. Không2khí CO3Ca(HCO3)2Ba (HCO3)2KỲ2khí CO3.

D. BaCO3NaHCO3Mg(HCO3)2không áp dụng2khí CO3.

Trả lời:

Related Posts