Phương trình điện li Na2S

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Na. phương trình điện phân2S bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân không2S

1. Viết phương trình điện phân Na2S

2. Không2S là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là dung dịch/chất tan hoàn toàn trong nước, các phân tử chất tan phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HBr, GIỜ2VÌ THẾ4

Bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KMnO4NANO3KCl, Không2S

không áp dụng2S → 2Không+ + VÌ2 −

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. Không2S , HF, Ba(OH)2

B. HCl, Cu(OH)2không áp dụng2S

C. HNO3Cu(OH)2không áp dụng2S

D. HBr, không2S , Ba(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các thành phần có thể hòa tan là:

A. NaOH, LiOH, Ca(OH)2

B. NaOH, Ca(OH)2Fe(OH)3

C. Cu(OH)2Al(OH)3CŨNG VẬY

D. Zn(OH)2Mg(OH)2Cu(OH)2

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A.NaCl.

B. Ba(OH)2.

C. Không2khí CO3.

D. CỔ ĐẠImười haih2211.

Trả lời:

Phần 4. Căn cứ vào danh mục sản phẩm: ( NHỎ4)2VÌ THẾ4Al2(VÌ THẾ)4)3CHỈ MỘT3COONA, NAOH, C2h5Ôi, C.6hmười hai6HClO, KMnO4, HF. chất điện giải là gì?

A. 6

B. 3

C. 4

mất 5

Trả lời:

Related Posts