Phương trình điện li Na3PO4

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Na. phương trình điện phân3PO4 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân không3PO4

1. Viết phương trình điện phân Na3PO4

không áp dụng3PO4 → 3Không+ + BẬT43-

2. Không3PO4 là chất điện li mạnh

không áp dụng3PO4 Là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra ion:

Hãy cùng nghiên cứu một số phương trình điện li của chất điện li mạnh dưới đây:

+) Axit: HCl, H2VÌ THẾ4HNO3

+) Bazơ: KOH, Ba(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2không áp dụng3PO4………

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Danh sách nào chứa chất điện phân?

A. HỌ2S,P25CHỈ MỘT3COOH

B.Cl2h2VÌ THẾ3không áp dụng3PO4

C. Không3PO4,2h5Trên, Nacl

D. NaCl, Không3PO4CHỈ MỘT3NHÌN THẤY

Trả lời:

Mục 2. Các hợp chất hóa học được tạo ra bằng cách điện phân là gì?3+ và vì thế42- Hiện tại:

A. FeSO4

B. Fe2(VÌ THẾ)4)3

C. Fe (HSO4)2

D. Fe (HSO3)2

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. NaHPO4

B. CỔ ĐẠI2h5

C. Không3PO4

D. FeSO4

Trả lời:

Phần 4. Chất nào sau đây chứa chất điện ly mạnh nhất?

A. Không3PO4không, không2PO4

B. Không2HPO4NAO, Không3PO4

C. KOH, NaCl, H2khí CO3

D. NANO2HNO2không áp dụng3PO4

Trả lời:

Trả lời: MỘT

Related Posts