Phương trình điện li NaCl

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện li NaCl . bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaCl

1. Viết phương trình điện phân NaCl

2. NaCl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI,……

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Nhiều loại muối như: NaCl, NaNO3KCl, CHỈ3COONA, KMN O4….

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A.NaCl

B.HF

C. MỘT MÌNH3COOH

D. Sn(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HCl, KMnO4CŨNG VẬY.

B. CHỈ CÓ NaCl3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, HF, HCl, KMnO4.

D.NaCl, H2CÔ ẤY2VÌ THẾ4KmnO4.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. CHỈ3NHÌN THẤY

B. CỔ ĐẠI6hmười hai6

C.NaCl

D. MỘT MÌNH3COOH

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HF, GIA ĐÌNH3PO4h2VÌ THẾ3Mg(OH)2.

B.CaSO4h2S, CHỈ3COOH, HNO3

C. KỲ2VÌ THẾ3HNO3Bacl2CHỈ MỘT3NHÌN THẤY.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3NaCl, HCl, CHỈ3NHÌN THẤY.

Trả lời:

Related Posts