Phương trình điện li NaClO

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện li NaClO . bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaClO

1. Phương trình điện phân của NaClO

NaClO → Na+ +ClO

2. NaClO là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4,…

Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, Al2(VÌ THẾ)4)3CHỈ MỘT3COONA, KMN O4NaClO,…..

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Yếu tố nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một quá trình?

A. AlCl3 và CuSO4.

B. HCl và AgNO3.

C. NaAlO2 và HCl.

D. NaHSO4 và NaHCO3.

Trả lời:

Đáp án A

Mục 2. Chất liệu: HO2O, HCl, NaClO, NaOH, NaCl, CuCl2CHỈ MỘT3COOH. Các chất điện li yếu bao gồm:

A. HỌ2Ồ, CHỈ3COOH, CuCl2NaClO

B. CHỈ3COO, CuSO4NaClO

C. GIA ĐÌNH2Ồ, CHỈ3COOH, CuCl2

D. GIA ĐÌNH2Ôi, NaCl, CHỈ3COOH, CuCl2.

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

Mục 3. Dung dịch KCl, NaOH, SM3Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol thì dung dịch có pH cao nhất là:

A. NaOH.

B. Ba(OH)2.

C. TRẺ3.

D. KCl.

Trả lời:

Câu trả lời là không

Phần 4. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

AHF.

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3.

C.HCOOH.

D. NaClO.

Trả lời:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Related Posts