Phương trình điện li NaH2PO4

Tailieumoi.vn xin thông tin đến các bạn phương trình điện phân NaOH2PO4 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaOH2PO4

1. Viết phương trình điện phân NaOH2PO4

NaH2PO4 → Không+ + BẠN BÈ2PO4

h2PO4 h+ + HPO42-

HPO42- h+ + BẬT43-

2. NaH2PO4 là chất điện li mạnh

NaH2PO4 và muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, …

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,……

Nhiều loại muối như: NaCl, Na2VÌ THẾ4KCl, CHỈ3COONA, TP.2PO4….

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Số axit trong muối sau: NaHCO3; SAU ĐÓ4; không áp dụng2HPO3; SAU ĐÓ3; (BỞI VÌ4)2khí CO3; không áp dụng2HPO4.

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Không2VÌ THẾ4HCl, CHỈ3COONA, TP.2PO4.

B. Không2VÌ THẾ4CHỈ MỘT3Giám đốc điều hành, không2HPO3NaH2PO4.

C. NaCl, Không2VÌ THẾ4NaH2PO4không áp dụng2HPO3.

D. NaH2PO4HF, KÍCH THƯỚC2VÌ THẾ4không áp dụng2HPO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. CHỈ3NHÌN THẤY

B. CỔ ĐẠI2h5

C. NaH2PO4

D. MỘT MÌNH3COOH

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Phần 4. Phương trình điện phân nào sai?

A. HCl → H+ + Cl

B. GIA ĐÌNH2S → 2 GIỜ+ + VÌ2-

C. Không3PO4→ 3Không+ + BẬT43-

D. MỘT MÌNH3CHỈ CÓ COOH3giám đốc điều hành + BẠN BÈ+

Trả lời:

Related Posts