Phương trình điện li NaHSO3

Tailieumoi.vn xin công bố phương trình điện phân của NaHSO3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaHSO3

1. Viết phương trình điện ly của NaHSO3

SAU ĐÓ3 → Không+ + HSO3

HSO3 h+ + VÀ32-

2. NaHSO3 là chất điện li mạnh

SAU ĐÓ3 và muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, …

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,……

Nhiều loại muối như: NaCl, Na2VÌ THẾ4SAU ĐÓ4CHỈ MỘT3COONA, TP.2PO4….

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Cho muối sau: NaHCO3; SAU ĐÓ4; KỲ2HPO3; SAU ĐÓ3; (BỞI VÌ4)2khí CO3; không áp dụng2HPO4. Số muối của axit là:

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaHSO4CHỈ MỘT3XEM THÊM3.

B. CHỈ CÓ NaCl3COOH, SO3.

C. KỲ2VÌ THẾ4NaH2PO4không áp dụng2HPO3.

D. NaH2PO4CHỈ MỘT3Giám đốc điều hành, không2HPO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

ANH CẢ4)2khí CO3

B. CỔ ĐẠI3h7

C. Không2HSO4

D. NaHSO3

Trả lời:

Related Posts