Phương trình điện li NH4OH

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình điện phân NH4 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân nhỏ4

1. Phương trình điện li của NH4

TRẺ4Hỡi NHỮNG CON NHỎ4+ + NÀY

2. TRẺ4OH là chất điện li yếu

Amoni hydroxit – NHỎ4OH là dạng hòa tan của khí amoniac trong nước và có thể được biểu thị bằng ký hiệu NH3(aq). Đây là điểm yếu dựa trên cả thiết kế và thi công [NH4+][OH] và tồn tại trong dung dịch.

Axit yếu, bazơ yếu và các muối khác là chất điện li yếu.

Các chất điện li yếu bao gồm:

Các axit yếu như CHỈ3COOH, HClO, H2S, HF, HBRO, …

Bazơ yếu như: Bi(OH)2Mg(OH)2,…

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu nhất trong nước?

A. HỌ2S, HNO33h2S, AgNO33

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3HNO3h2S, HClO4

C. HClO, YẾU4Ồ, HỌ2khí CO3h2S

D. GIA ĐÌNH2khí CO3HClO4HNO3h2S

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

Mục 2. Muối nào sau đây là muối axit?

A. Không2khí CO3.

B.NaCl.

C.NaClO.

D.KHCO3.

Trả lời:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Mục 3. Nguyên tố nào sau đây có thể được kết hợp trong một hỗn hợp:

A. HCl và K2khí CO3

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4và NANO3

C. MgCl2 và NaOH

D. Ba(OH)2và không2VÌ THẾ4

Trả lời:

Câu trả lời là không

Phần 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu trong nước?

A. HNO3

B. NaOH

C. TRẺ4

D. KClO3

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

Related Posts