Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Tailieumoi.vn giới thiệu Lời giải bài tập Sinh học lớp 12 bài 7: Thử: Nhìn thấy các dạng biến đổi số lượng nhiễm sắc thể ở hình ảnh vĩnh viễn và tạm thời hay, chính xác và chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng giải các bài tập ví dụ lớp 12.

Giải bài tập Hoạt động Sinh học lớp 12 Bài 7: Thử: Để thấy được các dạng biến đổi số lượng nhiễm sắc thể ở các mẫu cố định và tạm thời.

I. Thông tin hữu ích

1. Quan sát được các dạng biến đổi số lượng NST ở mẫu bình thường

– Đặt lam kính lên kính hiển vi

– Soi toàn bộ ảnh dưới vật kính 10× để xác định vị trí của tế bào đã thấy các NST.

– Chỉnh vùng có nhiều ô và chỉnh ngắm ở vật kính 40×.

2. Làm tiêu bản tạm thời và quan sát nhiễm sắc thể.

Để tạo mô hình tinh hoàn của châu chấu đực:

– Dùng kéo cắt cánh, chân châu chấu.

– Tay trái sờ lên đỉnh ngực, tay phải kéo lên bụng xem các cơ quan nội tạng khác trong đó có tinh hoàn.

– Đặt tinh hoàn lên phiến kính, nhỏ vài giọt nước cất.

Sử dụng kim để loại bỏ chất béo xung quanh tinh hoàn.

– Thoa vài giọt axit axetic oxetine lên tinh hoàn để xoa bóp trong 15-20 phút.

– Đậy tấm kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên bề mặt tấm kính để tế bào dàn đều và làm tế bào vỡ ra để giải phóng các NST.

– Đặt mẫu lên kính quan sát.

– Đọc số lượng và xem kiểu hình của từng nhiễm sắc thể.

II. Hiệu ứng hình ảnh

Giải Sinh học 12 bài 7: Thực hành: Quan sát sự biến đổi NST ở các mẫu cố định và nhất thời (hình 1)

Biến đổi nhiễm sắc thể ở rễ hành tây (4n)

Giải Sinh học 12 bài 7: Thí nghiệm: Quan sát sự biến đổi số lượng NST ở các mẫu cố định và nhất thời (hình 2)

nhiễm sắc thể trong tinh hoàn của châu chấu đực.

Related Posts