Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Kỹ Thuật 12 bài 27: Thử nghiệm: Hãy quan sát và giải thích cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha. Rất chính xác, chi tiết giúp học sinh dễ dàng thực hành Thử tài: Xem và giải thích cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha lớp 12.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 bài 27: Kiểm tra: Hãy quan sát và giải thích cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.

I. Sự hài lòng với thực tiễn

– Bước 1: Kiểm tra, mô tả hình dáng bên ngoài của động cơ, đọc các thông tin kỹ thuật trên ký hiệu động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các thông số kỹ thuật vào Nhóm 1 của biên bản kiểm tra theo hình dáng bên ngoài.

– Bước 2: Kiểm tra, chạy thử và tính toán các thông số của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 của biên bản chạy thử theo mẫu.

II. Dùng thử mẫu báo cáo

QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Tiết: 12A2.

1. Ảnh hưởng của đặc tính bên ngoài đến loại động cơ không đồng bộ

Giải Mỹ Thuật 12 Bài 2: Khí hậu Châu Á (tranh 1)

2. Kết quả quan sát, đo đạc, tính toán các thông số của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải Mỹ Thuật 12 Bài 2: Khí hậu Châu Á (tranh 2)

Lưu ý: Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Ví dụ: Thép Stator:

Số rãnh: 24

Đường kính: 150mm

Chiều dài: 180mm

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Related Posts