Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Si + 2NaOH + H2O → Không2SiO3 + 2 CĂN NHÀ2 bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình Si + 2NaOH + H2O → Không2SiO3 + 2 CĂN NHÀ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Si + 2NaOH + H2O → Không2SiO3 + 2 CĂN NHÀ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Chất rắn tan chậm và xuất hiện bọt khí.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của silic

– Phản ứng hóa học: Si kết tinh

Là chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

Loại bỏ hàng hóa

Một. Khử kim loại màu: X2 (halogen), 2S, N, C,…

+ Xóa F2 Ở nhiệt độ lý tưởng: Tính chất hóa học của Silic (Si) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

+ Giảm các phản ứng bất lợi khác với nhiệt độ cao: Tính chất hóa học của Silic (Si) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

b. Mất nước trong môi trường mặn

Tính chất hóa học của Silic (Si) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Lượng oxy

* Si có thể làm đông đặc các kim loại khác như Ca, Mg, Fe, v.v.

Tính chất hóa học của Silic (Si) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

*Cẩn thận:

+ Khác với C, Si không cản được H2

+ Tương tự với C: Si khử được một số oxi mạnh (HNO3h2VÌ THẾ4 (đ, n),…)

5. Cách thực hiện

Cho silic phản ứng với dung dịch NaOH.

6. Bạn có biết?

Si phản ứng mạnh với muối kiềm, giải phóng hiđro.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Điều nào sau đây là đúng? KHÔNG Phản ứng hóa học?

A. Si + dung dịch HCl ổn định →

B.CO2 + Không2SiO3

C. Si + dung dịch NaOH →

D. SiO2 + Mg t0

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

A. Si không phản ứng với HCl thêm vào

B. Không2SiO3 + CO2 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO2SiO3 + Không2khí CO3

C. Si + 2NaOH + H2O → Không2SiO3 + 2 CĂN NHÀ2

D. SiO2 + Mg t0Si + MgO

Ví dụ 2: Điều kì lạ xảy ra khi Si tác dụng với dung dịch NaOH là

A. không có gì đáng ngạc nhiên.

B. xuất hiện mưa trắng xóa.

C. có khí gas rò rỉ.

D. xuất hiện mưa vàng.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Si + 2NaOH + H2O → Không2SiO3 + 2 CĂN NHÀ2

Lạ: có bọt khí bay ra.

Ví dụ 3: Cho m gam Si phản ứng hết với dung dịch NaOH, đun nóng thu được 13,44 lít H .2 (đktc). Giá trị của m là

MỘT.8.4

B.4.2

C.2.1

D. 16,8

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Nh2=13,4422,4 = 0,6 mol

S+2PHỤ NỮMộth+h2PHỤ NỮMột2S3+2h20,3                             0,6

tôiKHÔNG= 0,3. 28 = 8,4 gam

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts