SiO2 + C → Si + CO↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn SiO2 + 2C → Si + 2CO↑ bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình SiO2 + 2C → Si + 2CO↑

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

SiO2 + 2C → Si + 2CO↑

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Khí không màu thoát ra.

3. Hoạt động

Nhiệt.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của SiO2:

-SiO2 oxit axit. Ở nhiệt độ cao, dùng kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat.

– Silic đioxit không phản ứng với nước.

Ví dụ:

SiO2 + 2NaOH Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) h2Ồ + Na2SiO3 (Natri silicat)

SiO2 + CaO Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) CaSiO3 (canxi silicat)

5. Cách thực hiện

Hãy để coca làm điều đó với anh ta silicon dioxide trong lò điện ở nhiệt độ cao.

6. Bạn có biết?

Trong phòng thí nghiệm, silic được điều chế bằng cách đốt cháy hỗn hợp bột magie và cát nghiền mịn:

SiO2 + 2mg to Si + 2MgO

– Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách dùng than cốc khử silic đioxit trong lò điện ở nhiệt độ cao:

SiO2 + 2C to Đó là +2CO

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Dạng phổ biến nhất của thạch anh là:

A. Không

B. SiO2

C. GIA ĐÌNH2SiO3

D.Mg2KHÔNG

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Thành phần hóa học chính của thạch anh là SiO.2.

Ví dụ 2: Đưa ra một hình ảnh về cách phản ứng hóa học: SiO2 + C → X + Y. X là (X là oxi):

A.CO

B.CO2

C. Không

D. SiO3

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

SiO2 + 2C → Si + 2CO↑

X là CO

Ví dụ 3: Phương trình nào sau đây là phương trình hóa học? KHÔNG Chính xác?

A. SiO2 + 2C toĐó là +2CO

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2 CĂN NHÀ2

C. SiO2 + 2mg to2MgO + Si

D. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

SiO2 chỉ phản ứng với dung dịch HF không phản ứng với dung dịch HCl.

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts