SiO2 + HF → SiF4 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2 bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Chất rắn nóng chảy chậm.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của SiO2:

-SiO2 oxit axit. Ở nhiệt độ cao, dùng kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat.

– Silic đioxit không phản ứng với nước.

Ví dụ:

SiO2 + 2NaOH Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) h2Ồ + Na2SiO3 (Natri silicat)

SiO2 + CaO Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) CaSiO3 (canxi silicat)

5. Cách thực hiện

Cho dung dịch HF phản ứng với SiO2.

6. Bạn có biết?

Người ta sử dụng quy trình HF để viết chữ và hình ảnh lên thủy tinh dựa trên phản ứng giữa HF và SiO.2.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Axit dùng để khắc thủy tinh là

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. HNO3

C. HCl

D.HF

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

Axit dùng để khắc thủy tinh là HF.

Ví dụ 2: Công thức gần đúng của thủy tinh dưới dạng oxit là

A. Không2O.CaO.6SiO2

B. CaO.6SiO2

C. Không2O.6SiO2

D. Không2O.CaO.2SiO2

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Một dạng phổ biến của thủy tinh như oxit là Na2O.CaO.6SiO2.

Ví dụ 3: Các công cụ được sử dụng để viết chữ trên thủy tinh là gì?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

B. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + BẠN BÈ2

D. SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Silicon dioxide hòa tan trong axit flohydric:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

Dựa trên cơ sở này, người ta dùng phương pháp HF để viết chữ và hình lên kính.

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts