SiO2 + Mg → Si + MgO

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn SiO2 + 2mg toSi + 2MgO bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình SiO2 + 2mg toSi + 2MgO

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

SiO2 + 2mg toSi + 2MgO

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Không có hiện tượng nào được biết đến.

3. Hoạt động

Cái nóng tột độ.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của SiO2:

-SiO2 oxit axit. Ở nhiệt độ cao, dùng kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat.

– Silic đioxit không phản ứng với nước.

Ví dụ:

SiO2 + 2NaOH Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) h2Ồ + Na2SiO3 (Natri silicat)

SiO2 + CaO Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) CaSiO3 (canxi silicat)

5. Cách thực hiện

Giới thiệu về SiO2 tác dụng với Mg

6. Bạn có biết?

Trong phòng thí nghiệm, silic được điều chế bằng cách đốt cháy hỗn hợp bột magie và cát nghiền mịn:

SiO2 + 2mg to Si + 2MgO

– Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách dùng than cốc khử silic đioxit trong lò điện ở nhiệt độ cao:

SiO2 + 2C to Đó là +2CO

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Si được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách:

A. Dùng than cốc để khử SiO2 lò điện ở nhiệt độ cao.

B. Khuấy đều hỗn hợp bột Mg và cát mịn.

C. khai thác quặng silic trong môi trường.

D. cả A và B đều đúng.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Cách điều chế Si trong phòng thí nghiệm:

SiO2 + 2mg toSi + 2MgO

Ví dụ 2: Hợp chất nào sau đây có nồng độ oxi cao nhất của silic?

A. SiO2

B. SiF4

C. SiH4

D. cả A và B đều đúng

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Số oxi hóa cao nhất của Si trong nhóm này là +4 thể hiện ở SiF4 không phải vậy2.

Ví dụ 3: Silic đioxit làm gì với tất cả các chất trong danh sách sau đây?

A. NaOH, MgO, HCl

B. KOH, MgCO3HF

C. NaOH, Mg, HF

D. KOH, Mg, HCl

Giải pháp

Đáp án đúng là:

SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2

SiO2 + 2mg to2MgO + Si

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts