SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2 ↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2 bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Có khí thoát ra.

3. Hoạt động

Nhiệt.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của SiO2:

-SiO2 oxit axit. Ở nhiệt độ cao, dùng kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat.

– Silic đioxit không phản ứng với nước.

Ví dụ:

SiO2 + 2NaOH Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) h2Ồ + Na2SiO3 (Natri silicat)

SiO2 + CaO Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) CaSiO3 (canxi silicat)

5. Cách thực hiện

Giới thiệu về SiO2 kết quả Na2khí CO3 tan chảy.

6. Bạn có biết?

SiO2 tan trong xà phòng nóng chảy, tan trong muối cacbonat kim loại kiềm hoặc kiềm nóng chảy.

SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Phương trình nào sau đây là phương trình hóa học? lỗi?

A. SiO2 + Không2khí CO3 tokhông áp dụng2SiO3 + CO2

B. SiO2 + 2C toĐó là +2CO

C. SiO2 + 2mg toSi + 2MgO

D. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2 CĂN NHÀ2

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

SiO2 + HCl → không phản ứng

Ví dụ 2: Điều gì xảy ra khi SiO được cung cấp?2 kết quả Na2khí CO3 đun sôi?

A. Không có gì đáng ngạc nhiên.

B. Có mưa trắng xóa.

C. Có khí không màu thoát ra.

D. Có khí màu tím bay ra.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2

Nhận xét: Có khí không màu thoát ra.

Ví dụ 3: Các công cụ được sử dụng để viết chữ trên thủy tinh là gì?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

B. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

C. SiO2 + 2NaOH →Na2SiO3 + BẠN BÈ2

D. SiO2 + Không2khí CO3 → Không2SiO3 + CO2

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Silicon dioxide hòa tan trong axit flohydric:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 CĂN NHÀ2

Dựa trên cơ sở này, người ta dùng phương pháp HF để viết chữ và hình lên kính.

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts