SiO2 + NaOH → Na2SiO3 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2 bao gồm phản ứng, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự khác nhằm giúp học sinh tổng hợp mọi kiến ​​thức, kỹ năng để giải bài tập Phương trình phản ứng hóa học của Silic. Mời các bạn đón xem:

Phương trình SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

SiO2 tan trong dung dịch NaOH đặc, nóng.

3. Hoạt động

Dung dịch NaOH đặc, nhiệt độ cao.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của SiO2:

-SiO2 oxit axit. Ở nhiệt độ cao, dùng kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat.

– Silic đioxit không phản ứng với nước.

Ví dụ:

SiO2 + 2NaOH Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) h2Ồ + Na2SiO3 (Natri silicat)

SiO2 + CaO Kể tên các tính chất của silic dioxit (SiO2) CaSiO3 (canxi silicat)

5. Cách thực hiện

Giới thiệu về SiO2 phản ứng với dung dịch NaOH đặc, nóng.

6. Bạn có biết?

Silic đioxit là một oxit axit, tan chậm trong kim loại kiềm nóng, dễ tan trong muối cacbonat kim loại kiềm hoặc kiềm dễ tan, tạo thành silicat.

SiO2 + Không2khí CO3 tokhông áp dụng2SiO3 + CO2

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Làm thế nào natri silicat có thể được thực hiện?

A. Cho Si phản ứng với dung dịch NaCl.

B. Thêm dung dịch K2SiO3 tiếp theo với NaHCO3.

C. Giới thiệu về SiO2 phản ứng với dung dịch NaOH.

D. Giới thiệu về SiO2 phản ứng với NaOH loãng.

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

SiO2 + 2NaOH tokhông áp dụng2SiO3 + BẠN BÈ2

Ví dụ 2: Những câu nào đúng?

A. SiO2 tan trong dung dịch kiềm.

B. SiO2 Chúng không phản ứng với nước nóng, mặn.

C. SiO2 tan chậm trong kiềm loãng.

D. SiO2 là một oxit lưỡng tính.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

SiO2 tan chậm trong kiềm loãng.

Ví dụ 3: Một ly nước là

A. Silic đioxit hòa tan.

B. Dung dịch Na đặc2SiO3 và KỲ2SiO3.

C. thúc đẩy quá trình hình thành axit silixic.

D. thạch anh nóng được tìm thấy.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na.2SiO3 và KỲ2SiO3.

8. Một số phương trình hóa học của silic và hợp chất:

Related Posts