Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Công nghệ 12 BÀI 29: Thử: Tìm hiểu về mạng phát điện công suất nhỏ một cách chính xác và chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng làm bài tập.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 bài 29: Thực hành: Tìm hiểu về lưới điện nhỏ

I. Sự hài lòng với thực tiễn

– Bước 1: Thảo luận nội dung chuyến đi.

– Bước 2: Truyền bá nội quy du lịch.

– Bước 3: Thực hiện thăm khám và ghi nhận kết quả thu được theo thông tin cung cấp trong báo cáo kết quả thực hiện

II. Dùng thử mẫu báo cáo

TÌM HIỂU THÊM

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Tiết: 12A2.

Địa điểm và thời gian thăm khám: Trạm biến áp xã.

1. Kết quả chuyến đi: Báo cáo theo thông tin ở trang 1c.

– Thay đổi về cơ sở sản xuất (nếu có): Địa điểm, số lượng, thông số kỹ thuật, v.v.

– Bảo vệ an toàn trạm biến áp (nếu có): tiếp địa, chống sét…

– Đường dây hạ thế từ công trường đến tủ phân phối: loại dây, dây dẫn, số phiến sứ, v.v.

– Đường dây từ tủ phân phối đến tủ công tắc, tủ chiếu sáng: loại dây, cách đấu nối,…

2. Tự kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Related Posts