Top 25 Phản ứng hóa học của Lưu huỳnh (S) và Hợp chất quan trọng, thường gặp

Tailieumoi.vn muốn giới thiệu đến các bạn chủ đề Phương trình phản ứng hóa học của Lưu huỳnh (S) và hợp chất. Bài viết này tóm tắt 25 phương trình quan trọng và tương đương của chúng Lưu huỳnh (S) và tổ hợp giúp các em củng cố toàn bộ kiến ​​thức, kỹ năng thông qua các bài tập liên quan đến các dạng phương trình. Mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học của lưu huỳnh và hợp chất

S+O2 to VÌ THẾ2

S + 6HNO3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4 + 6 KHÔNG2+ 2H2

S + 2H2VÌ THẾ4 đặc sản to 3 NHƯ VẬY2+ 2H2

S + HE2 to h2S

h2S + CuSO4 → CuS↓ + KHẢO SÁT2VÌ THẾ4

h2S + HE2VÌ THẾ4 thường xuyên → VÀ2+ 2H2Ồ + VÌ

2 gia đình2S +3O2 to 2 NHƯ VẬY2+ 2H2

h2S + 4Cl2 + 4 GIỜ2Ồ → LÀM THẾ NÀO2VÌ THẾ4 + 8HCl

h2S + 2NaOH → Na2S + 2H2

h2S + NaOH → NaHS + H2

3 GIỜ2S + 2HNO3 → 4 GIỜ2O + 2NO↑ + 3S↓

h2S + 2FeCl3 → SHO + 2FeCl2 + 2HCl

3 GIỜ2S+2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2+ 3S↓ + 2H2

h2S + 4Br2 + 4 GIỜ2O → 8HBr + H2VÌ THẾ4

h2S + Pb(KHÔNG3)2 → PbS↓ + 2HNO3

VÌ THẾ2 + Không2to không áp dụng2VÌ THẾ3

VÌ THẾ2 + 2KOH → K2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2

VÌ THẾ2 + 2 CĂN NHÀ2S → 3S + 2H2

2 NHƯ VẬY2 + 2NaH → H2LÝ DO + Không2VÌ THẾ4

VÌ THẾ2 + Anh trai2 + 2 CĂN NHÀ2Ồ → LÀM THẾ NÀO2VÌ THẾ4 + 2HBr

VÌ THẾ2 + Cl2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2HCl + H2VÌ THẾ4

2 NHƯ VẬY2 + Ô2 to,vẽ nó25 2 NHƯ VẬY3

2 NHƯ VẬY2 + Ô2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2H2VÌ THẾ4

5 SO2 + 2KMnO4 + 2 CĂN NHÀ2O → 2MnSO4 + KỲ2VÌ THẾ4 + 2 CĂN NHÀ2VÌ THẾ4

VÌ THẾ2 + Ca(OH)2 → CaSO3+2

Related Posts