Top 33 Phản ứng hóa học của Clo (Cl2) và Hợp chất quan trọng, thường gặp

Tailieumoi.vn muốn giải phương trình phản ứng hóa học của Clo (Cl)2) là thuốc Bài viết này tổng hợp 33 phương trình cơ bản và các phương trình tương đương Clo (Cl2) và tổ hợp giúp các em củng cố toàn bộ kiến ​​thức, kỹ năng thông qua các bài tập liên quan đến các dạng phương trình. Mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học của clo và hợp chất

3Cl2 + 8 CHÚT3 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

3Cl2 + 2Fe to2FeCl3

Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

3Cl2 + 6 MÃ to5KCl + KClO3 + 3 GIỜ2

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 GIỜ2

HCl(k) + TRẺ3(k) → TRẺ4Cl(r)

HCl + KOH → KCl + H2

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2

14HCl + K2Cr27 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7 GIỜ2

6HCl + KClO3 → 3Cl2↑ + KCl + 3H2

16HCl + 2KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H là2

HCl + NaAlO2 + BẠN BÈ2O → NaCl + Al(OH)3

2HCl + CaOCl2 → CaCl2 + Cl2+2

4HCl tại độc nhất + MnO2to MnCl2 + Cl2+ 2H2

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2+2

2HCl + Fe → FeCl2 + BẠN BÈ2

2CaOCl2 → 2CaCl2 + Ô2

Related Posts