Tự học Ngữ pháp: Linking ideas – Liên kết ý tưởng

Trong giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày câu trả lời hoặc bài nói dài, thì điều quan trọng là người nói phải biết cách sắp xếp và liên kết các ý tưởng với nhau sao cho mạch lạc đồng thời giúp người nghe nắm bắt cấu trúc bài nói của bạn một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, luyện thi IELTS Fighter sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách liên kết phổ biến nhé.

Các bạn download thêm một số tài liệu sau hỗ trợ học IELTS hiệu quả hơn nhé:

  • IELTS Speaking Vocabulary band 7.5+: download
  • Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing chất lượng: Task 1: download | Task 2: download
  • Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Zdownload
  • Trọn bộ sách TỰ HỌC IELTS Speaking Full PDF + AUDIO: Download

Ngữ pháp trong IELTS - Liên kết ý tưởng

1. Cách đưa ra ý tưởng đầu tiên (Introduce your first point)

– To start with/First of all, I’d like to look at …

2. Kết thúc một ý tưởng (Finish a point)

– Those are the main points on …
– That’s all I have to say about …
– Now we’ve looked at …

3. Đưa ra ý tưởng mới (Start a new point)

– Now let’s turn to …
– Now let’s move on to …
– Now I’d like to consider …
– Next we come to …
– The next point I’d like to make is …

 

4. Dẫn lời đến ý tưởng đã nói trước đó (Refer to what you have said)

– As I said at the beginning …
– I told you a few moments ago that …
– In the first part of my talk, I said …
– As I’ve already said, …
– As I mentioned earlier, …

5. Dẫn lời đến ý tưởng sẽ nói (Refer to what you will say)

– I’ll come to that later.
– I’ll return to this point in a few minutes.
– … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.

6. Tóm tắt ý tưởng của cả bài (Summarize)

– So now I’d just like to summarize the main points.
– In brief, we have looked at …

Vậy là bài học  Linking ideas – Liên kết ý tưởng của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ các bạn có thể tiếp tục với bài học tiếp theo: 

Related Posts