Tự học Từ vựng: Thang điểm IELTS – Giới thiệu format và cách tính điểm của IELTS Speaking.

Xin chào các bạn, ở bài viết IELTS fighter sẽ chia sẻ đến các bạn cách tính thang điểm IELTS , tính điểm IELTS speaking trong bài thi nhé!

IELTS viết tắt của chữ International English Language Testing System, là bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực tiếng anh được điều hành bởi tổ chức ESOL của Đại Học Cambridge, Hội đồng anh (British Council) và tổ chúc giáo duc IDP của Úc.

Thang điểm IELTS được đánh giá từ 1.0 – 9.0. Trên bảng kết quả điểm sẽ thể hiện điểm của từng phần thi và điểm tổng ( overal) sẽ được tính trên trung bình cộng của cả 4 kỹ năng.

IELTS là bài thi tiếng anh toàn diện và chuyên sâu 4 kĩ năng nghe nói đọc viết, đa dạng trong câu hỏi và đề thi. Thang điểm IELTS đánh giá chính xác kỹ năng tiếng Anh của một người không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ.

Bài thi IELTS có 2 dạng: Học thuật (Academic) và Không học thuật (General Training)

Academic IELTS giành cho thí sinh dự định du học tại các trường đại học cao đẳng hoặc ở viện nghiên cứu cao hơn đại học.

General Training giành cho thí sinh định cư, học nghề, các khóa đào tạo không thuộc hệ đại học hoặc làm việc tại nước ngoài.

thang điểm IELTS - cách tính điểm IELTS speaking

Bài thi nói (Chung cho cả 2 dạng thi)

Thời gian từ 11 – 14 phút

• Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo.

• Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo.

• Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm

Hệ thống tính điểm – thang điểm IELTS

Tất cả các bài thi IELTS đều được chấm điểm ngay tại các trung tâm tổ chức thi. Các Giám khảo cho bài thi Nghe và Đọc được tuyển dụng và đào tạo theo quy định và tiêu chuẩn của tổ chức IELTS Quốc tế. Họ phải vượt qua các kỳ kiểm tra rất nghiêm khắc trước khi chính thức chấm bài thi Nghe và Đọc của thí sinh. Sau 2 năm tất cả các giám khảo này đều phải tham dự lại khóa đào tạo và phải vượt qua kỳ kiểm tra nghiêm khắc để bảo đảm khả năng chấm bài đúng tiêu chuẩn và quy định của từng giám khảo. Ngoài ra, mỗi kỳ thi đều áp dụng hệ thồng kiểm tra đánh giá và chấm điểm chéo để đảm bảo cho kết quả được công bằng và chính xác

Giám khảo cho bài thi Nói và Viết được tuyển dụng và đào tạo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Sau 2 năm tất cả các giám khảo đều phải tham dự lại khóa đào tạo và phải vượt qua kỳ kiểm tra nghiêm khắc để bảo đảm khả năng chấm bài đúng tiêu chuẩn và quy định của từng giám khảo.

Bài thi nói IELTS

Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ – Lexical   Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

chinh phục 8.0 IELTS

Cách tính điểm chung

Thang điểm IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng.

Điểm tổng của 4 kỹ năng sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau: Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .25, thì sẽ được làm tròn lên thành .5, còn nếu là .75 sẽ được làm tròn thành 1.0.

Ví dụ: một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)

Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 4.0 (Nghe); 3.5 (Đọc), 4.0 (Viết) và 4.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là 4.0 (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0)

Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 6.5 (Nghe), 6.0 (Đọc), 6.0 (Viết) và 6.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là 6 (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6)

 

Hi vọng với chia sẻ ở trên, các bạn đã nắm được cấu trúc bài thi Speaking, tính thang điểm IELTS speaking để lên kế hoạch ôn luyện thật phù hợp để đạt được mục tiêu của mình!

Related Posts