Tự học Từ vựng: Từ vựng và bài mẫu về ngày Tết Trung Thu

Descirbe an important holiday in your country – Kể về ngày lễ quan trọng của đất nước bạn là một topic thường gặp trong IELTS Speaking Part 2. Hôm nay, cô sẽ chia sẻ với các bạn về từ vựng và bài mẫu tiếng Anh về ngày lễ Trung thu Mid-Autumn Festival giúp các bạn áp dụng cho bài thi của mình nhé.

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên, Tết thiếu nhi được tổ chức vào 15/8 tính theo âm lịch hàng năm. Các nước khu vực châu Á thường tổ chức kỷ niệm vào ngày này.

1. NHỮNG TỪ VỰNG HAY VỀ NGÀY TRUNG THU

Trước khi bắt đầu kể về ngày lễ này, cô chia sẻ list từ vựng, cụm từ phổ biến thường được sử dụng như sau:’

– Mid-Autumn Festival /mɪd/ /ˈɔː.təm/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu

– Full-moon Festival /fʊl/ /muːn/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu

– Children’s festival /ˈtʃɪl.drənz ˈfes.tɪ.vəl/: Tết thiếu nhi

– Lunar calendar /ˈluː.nər/ /ˈkæl.ən.dər/: Âm lịch

– The Moon Lady /ðə/ /muːn/ /ˈleɪ.di/ : Chị Hằng

– The Moon Boy /ðə/ /muːn/ /bɔɪ/: Chú Cuội

– The man in the Moon /ðə/ /mæn/ /ɪn/ /ðə/ /muːn/: Chú Cuội

– The Moon Palace /ðə/ /muːn/: Cung trăng

– Jade Rabbit / Moon Rabbit / Rabbit in the Moon: Thỏ ngọc

– Oriental feature /ˈɔː.ri.ənt//ˈfiː.tʃər/: Nét phương đông

– Banyan tree /ˈbæn.jæn/ /triː/ : Cây đa

– Moon sighting / to gaze at the moon / to admire the moon: Ngắm trăng

– Lantern /ˈlæn.tən/: Đèn lồng

– Star-shaped lantern: Đèn ông sao

– Carp-shaped lantern: Đèn cá chép

– Mask /mɑːsk/: Mặt nạ

– Light lanterns: Thắp đèn

– Lantern parade: Rước đèn

– Platform/ˈplæt.fɔːm/: Mâm cỗ

– Mooncake /ˈmuːn.keɪk/: Bánh trung thu

– Lion dance: Múa sư tử / múa lân

– Dragon dance: Múa rồng

– Bustling/ˈbʌs.lɪŋ/: Náo nhiệt

– Yet vibrant /jet/ /ˈvaɪ.brənt/ : Rực rỡ

– Paper votive offerings /ˈpeɪ.pər//ˈvəʊ.tɪv//ˈɒf.ər.ɪŋz/: Hàng mã

– Family reunion /ˈfæm.əl.i//ˌriːˈjuː.njən/: Gia đình sum họp

– Gatherings/ˈɡæð.ər.ɪŋz/: Tụ họp, sum vầy

– Take place: Diễn ra

– Vivid/ˈvɪv.ɪd/: Nhiều màu

– Contemplate /ˈkɒn.təm.pleɪt/: Thưởng ngoạn

– Teeming with /ˈtiː.mɪŋ/ /wɪð/: Ngập tràn

– Signify /ˈsɪɡ.nɪ.faɪ/: Tượng trung cho

– Moon cake [n]: bánh trung thu

– Special costume [n]: trang phục đặc biệt

– Sweets [n, plural]: đồ ngọt (bánh, kẹo) nói chung

– Traditional celebration [n]: 1 dịp lễ hội truyền thống

– Lunar calendar [n]: âm lịch

– Full moon [n]: trăng tròn

– Civilization [n]: nền văn minh

– Family reunion [n]: đoàn tụ gia đình

– Lantern [n]: lồng đèn

– Star-shaped light [n]: đèn ông sao

– Firework [n]: pháo hoa

– Harvest [v, n]: thu hoạch, vụ thu hoạch

Sample paragraph:

Mid-autumn festival is a traditional celebration in Vietnam as well as other eastern civilizations such as China and Japan. It is held on the night of August 15th according to lunar calendar. Traditionally, this festival celebrates the end of the autumn harvest, since the mid-autumn’s full moon is also called the Harvest moon. In this event, children dress up in special costumes and masks, and play on the streets under the full moon. They also enjoy various sweets including moon cakes and fruits. It is also an event for family reunion. Adults decorate their houses and the streets with beautiful lanterns, while children also play with star-shaped lights and fireworks.

2. BÀI MẪU DESCIRBE MID-AUTUMN FESTIVAL 

Một bài mẫu khác:

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival.

Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their their childhood and feel young again.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty.

So this reminds me back to the time when I was a little kid and living in the countryside where I could contemplate the most oriental feature of this festival, which is the dragon dancing.

Our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money.

And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families. Making and sharing mooncake is probably one of the hallmark traditions of this festival. But nowadays, in modern time, making mooncakes has given way to the more popular custom of giving mooncakes to family members.

So I have just introduced to you guys one of the most important and fascinating festival in Vietnam and it is Mid-Autumn festival.

Bản dịch:

Tết Trung thu là một ngày lễ cổ truyền quan trọng của nước tôi. Tết Trung Thu được tổ chức không chỉ ở VN mà còn ở các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lúc mà trăng tròn nhất.

Trước đây, vào ngày này thì mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, tượng trưng cho sự sum họp của gia đình. Vì thế mà các thành viên trong gia đình hay tập trung với nhau hoặc cùng nhau thu hoạch cho mùa lễ hội.”

Ngày nay, Tết Trung thu ở Việt Nam được tổ chức dành riêng cho trẻ em để mừng khoảng thời gian đẹp nhất của năm. Nhưng không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng có thể đi chơi vào ngày này để được gợi nhắc về tuổi thơ và cảm thấy trẻ lại.

Vào ngày lễ Trung thu, làm mặt nạ và đèn lồng là một trong những hoạt động diễn ra. Rất nhiều người trẻ VN đã sáng taọ ra những chiếc đèn lồng vừa độc đáo lại vừa hợp thời nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống.

Chúng khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian mà mình còn nhỏ và sống ở quê, và lúc đó mình đã được chiêm ngưỡng nét phương đông của lễ hôi này, đó là múa sư tử. Và những người múa sư tử sẽ đến khắp các nhà trong xóm và giống như trò “”trick or treat”” ở văn hoá phương Tây, họ sẽ thường không chịu dừng múa lại cho đến khi bạn đưa cho họ tiền lì xì.

Khi nói đến Tết Trung Thu, chúng ta không thể không nhắc đến bánh Trung Thu. Hình tròn của bánh tượng trung cho sự trọn vẹn và sum họp gia đình. Làm bánh và chia sẻ bánh là một trong những truyền thống của lễ hội này. Ở thời đại bây giờ, việc làm bánh đã được thay thế bằng một tục lệ phổ biến hơn đó là tặng bánh Trung Thu cho người nhà. 

Bạn có thể kể thêm về phố Hàng Mã:

Hang Ma street is one of Hanoi’s most famous street in the Old Quarter area and has existed for 500 years. This bustling yet vibrant street is famous for selling paper votive offerings, paper crafts and children toys.

Hàng Mã, một trong những con phố nổi tiếng nhất ở phố Cổ và đã tồn tại được gần 500 năm. Con đường vừa nhộn nhịp lại vừa rực rỡ này nổi tiếng vì bán đồ hàng mã, mô hình giấy và đồ chơi cho trẻ em.

Chúc các em học tập tốt nhé!

Related Posts