Tự học Từ vựng: Unit 5: Cardinal numbers – Số đếm trong IELTS

Cardinal numbers hay còn được gọi là số đếm (1,2,3…) để phân biệt với Ordinal number là số thứ tự (1st, 2nd, 3rd …). Đây là một phần hầu như lúc nào cũng có và xuất hiện trong bài thi IELTS Listening, cùng chinh phục nó với bài học sau nhé!

Cardinal numbers giúp chúng ta trả lời câu hỏi “How many”

Eg:

How many students are there in you class? 20.

How many hours per day do you spend on English? 3.

Cách gọi của Cardinal numbers như sau:

Cách gọi số đếm trong tiếng anh - luyện thi ielts listening

Chú ý: Các bạn thường hay nhầm lẫn giữa các số cần giồng nhau như 13 và 30, 14 và 40 … Muốn phân biệt được cần nghe kĩ trọng âm của từ. Ví dụ 13 /θəːˈtiːn/ – trọng âm thứ hai giống vị trí của số 3 trong số 13, 30 /ˈθəːti/ – trọng âm một giống vị trí của số 3 trong số 30.

Tượng tự: 14 /fɔːˈtiːn/ – 40 /ˈfɔːti/ , 15 /fɪfˈtiːn/ – 50 /ˈfɪfti/

Khi điền các chuỗi số và chữ số dài, các bạn cũng thường bị nhầm giữa A /eɪ/ và 8 /eɪt/ (Chỉ khác ở 8 có âm t ở sau) hoặc C /si/ và 6 /sɪks/ (chỉ khác là ở 6 có âm s ở sau).

Ngoài chỉ số lượng, số đếm còn có một số tác dụng khác mà các bạn cần đặc biệt chú ý để không mất điểm trong bài thi IELTS:

– Tên số nhà: No 5, Main Street

– Số điện thoại: 0909123456 (Đọc riêng lẻ từng chữ số)

– Tên đường, tên quận…: Road 702, District 1 (Đọc riêng lẻ từng chữ số), Chapter 3, Page 45, Bus 6

– Giờ giấc: 6.20 (Six twenty), 9.40 (Nine forty)

– Giá tiền: 300 $ (three hundred dollars)

Tuy nhiên: Người ta dùng “The 3rd chapter”, the 6th bus…tức nếu dùng chỉ tên người, sự vật…., đứng sau danh từ thì các bạn cần chọn số đếm. còn đứng trước danh từ là số thứ tự.

Các bạn cùng theo dõi bài Ordinal numbers (số thứ tự) để hiểu rõ hơn nữa về cách sử dụng của nó nhé.

Xem thêm bài học tiếp theo: 

Related Posts