Tự học Từ vựng: Unit 8 – IELTS Speaking Par 1

Để chuẩn bị cho kì thi IELTS thì phần Speaking là phần mà các thí sinh phải luyện tập nhiều nhất. Để chuẩn bị cho phần này thì tìm hiểu trước các chủ đề cũng như mẫu câu hỏi để có thể có chiến lược ôn luyện hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu các mẫu câu hỏi khác nhau trong phần thi Speaking, đặc biệt là speaking part 1 qua bài học sau nhé.

 

Possible topics for part I

Dưới  đây là danh sách những chủ đề hay xuất hiện trong đề thi Ielts.

Where you live

Your studies

Your job

Hobbies

Sports

Television

Music

Music

Reading

Email

Learning English

Writing

Clothes

Schools

Friends

Festivals

Meeting new people

The sea

Computers

Collecting things

Dancing

Learning languages

Rain

Hotels

Relaxation

Outdoor activities

Memories

Childhood

Weather

Happiness

Shopping

Films

Weekends

Going out in the evening

Animals

Routines

Family

Cooking

Weddings

Public transport

Traveling

Names

Restaurants

Food

Birthdays

Seasons

Flowers

Birds

Photography

Buildings

Museums

Cycling

Healthy eating

Colors

 

 

Tuy nhiên danh sách trên chưa đủ và sẽ còn dài ra trong những năm tiếp theo.

Vậy làm thế nào để đương đâu với danh sách dài trên? Chúng ta phải học hết những câu trả lời mẫu cho các chủ đề đó? Câu trả lời là không.

Các bạn hãy nhìn cấu tạo câu hỏi sau:

Hometown

Tell me about your hometown

What do you like about your hometown?

Is there anything you don’t like about your hometown?

Would you like to move to another city in the future?

Studies

Tell me about your studies

What do you like about your studies?

Is there anything you don’t like about your studies?

What would you like to do after your studies?

Ta có thể thấy 2 chủ đề trên là hoàn toàn khác nhau và nội dung câu hỏi cũng khác nhau. Tuy nhiên ta có thể thấy “dạng thức câu hỏi” lại hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, nội dung câu trả lời chắc chắn sẽ khác nhưng cấu trúc và phong cách trả lời sẽ tương tự nhau.

Vậy bài toán chúng ta đã giải quyết xong. Phần thi rất nhiều chủ đề nhưng số lượng dạng thức câu hỏi lại rất hạn chế “limited”. Chúng ta sẽ học nhưng dạng thức câu hỏi và cấu trúc trả lời ra sao.

Các bạn đón xem chuỗi các bài chia sẻ về dạng câu hỏi ở những bài chia sẻ sau nhé!

Related Posts