Tự học Từ vựng: Cấu trúc bài Writing Task 1 hoàn chỉnh

Linh hồn của phần thi Writing có thể nói là nằm trong phần thi Task 2. Nói như vậy không có nghĩa là…

Tự học Từ vựng: Unit 2: Writing Task 1

Paraphrase là một kĩ năng rất hữu dụng và cần thiết, vì ở cả Task 1 và Task 2, bạn cần paraphrase lại…

Tự học Từ vựng: Unit 3 – Writing task 1

  Theo thống kê, đề bài Task 1 có khả năng cao nhất rơi vào các dạng biểu đồ tập trung vào số:…

Tự học Từ vựng: Unit 4 – Writing task 1

Chúng ta đã cover các cách để gọi tên sự tăng/giảm của biểu đồ. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy là những…

Tự học Từ vựng: Unit 5 – Writing task 1

Có một phần rất quan trọng mà lại rất dễ viết trong IELTS Writing Task 1 mà nhiều bạn đi thi hay bỏ…

Tự học Từ vựng: IELTS writing và những điều cần tránh

Xin chào các chiến binh IELTS! Trong bài học writing trước IELTS Fighter chia sẻ các bạn tập trung nhiều vào kiến thức,…

Tự học Từ vựng: Cách viết dạng bài Bản đồ (Maps) – Writing task 1

Maps là dạng bài khó nhất trong tất cả các dạng bài trong Writing Task 1. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể…

Tự học Từ vựng: Làm chủ ngữ pháp trong Writing IELTS

Phương pháp từ đối từ (word by word) vừa có và không có tác dụng trong Writing. Nó có tác dụng nếu bạn…

Tự học Từ vựng: 5 bài mẫu writing task 2 band 8.0

Xin chào các bạn,  Trong bài học writing IELTS Fighter chia sẻ cho các bạn 5 bài mẫu writing task 2 bank 8.0 {đề…

Tự học Từ vựng: Cách viết dạng bài Process (Quy trình)

Vì đặc thù của bài Process và Maps khá khác nhau, hai dạng bài này cần được giải thích rõ ràng. Đối với…